- Nå får du -70% på det som er igjen - Takk for nå -
Vi må desverre stenge nettbutikken. Nå får du -70% på alle varer som er igjen. Rabatten trekkes når du legger varer i handlevognen. her.
Godkjenn
Bærekraftig

Bærekraftig

At et produkt er bærekraftig betyr at produsenten er opptatt av at produktet imøtekommer dagens forbruksbehov uten at produktet går på bekostning av kommende generasjoner for å få dekket sine. Begrepet brukes for å karakterisere økonomiske, sosiale, institusjonelle og miljømessige sider ved menneskelige samfunn.  Begrepet 'bærekraftig utvikling’ stammer fra Brundtlandskommisjonen i 19987 og er også brukt i FNs program Agenda 21 under Riokonferansen i 1992. Selv om begrepet har vært under debatt og uenighet er man enige om visse prinsipper; 1) bevaring av biologisk mangfold, 2) sikker evaluering av naturverdier og bevaring av natur, 3) samordning av miljømessige, sosiale og økonomiske mål i planlegging og handling, 4) varsomhet ved risiko, usikkerhet og irreversible prosesser, 5) folkelig deltakelse i beslutningsprosesser,  6) rettferdighet mellom generasjoner, 7) intet tap av humankapital eller naturkapital, 8) globalt perspektiv, 8) forpliktelse til bruk av beste praksis (best practice), 9)kontinuerlig forbedring og 10) behov for god planlegging (good governance).